AGRORGANIC

   Development Consultancy Sustainable Agriculture 


AGRORGANIC ontwikkelt, begeleidt en informeert ondernemingen in de agricultuur, met als doel opbouw en bescherming van markten voor duurzaam geproduceerde levensmiddelen en hernieuwbare energie.
 

Daarnaast heeft AGRORGANIC een informerende functie voor vakgroepen, onderwijsinstellingen en organisaties op het gebied van duurzame, organische landbouw en omgevingsfactoren in relatie tot gezondheidsvraagstukken.
Voor het bereiken van bovengenoemd doel bestaat er een samenwerkingsverband met onafhankelijke, professionele ondernemers/partners die de bedrijfsfilosofie van AGRORGANIC onderschrijven.


Concreet bestaan de diensten die AGRORGANIC aanbiedt uit een ontwikkeling-adviesfunctie voor ondernemers die duurzame agrarische activiteiten willen ontplooien, en voor de ondernemer die de overgang wil maken naar organische land/ tuinbouw en hernieuwbare energieproductie. Duurzaam, ecologisch bodembeheer, intensieve teeltbegeleiding, maar ook projectontwikkeling en subsidieaanvragen behoren tot de ondersteunende diensten.  

AGRORGANIC ontwikkelt ook in eigen beheer en fungeert tevens als match-maker in organische productie. Dit werkterrein is veelal gelegen in Europese landen waar bureaucratische obstakels, verouderde bedrijfsstructuren, logistieke problemen en het uitblijven van een continue afzet nog vaak de vooruitgang in land-en tuinbouw belemmeren. Dit zijn echter zonder uitzondering landen met oude en rijke landbouwtradities.


AGRORGANIC zoekt altijd naar samenwerking met lokale partners voor de opbouw en uitbreiding van duurzame, organische productie. Bewust van het feit dat alleen met respect voor het land en haar bevolking goede zaken gedaan kunnen worden, nemen wij naast het zakelijk doel ook sociale verantwoordelijkheid door bij voorkeur in co√∂peratief verband te werken met deze lokale partners. AGRORGANIC doet tot slot zaken daar waar de klimatologische en geografische omstandigheden voor bepaalde teelten het gunstigste zijn en maakt geen gebruik van GMO's.