AGRORGANIC

Development Consultancy Sustainable Agriculture 


AGRORGANIC ontwikkelt en begeleidt innovatieve ondernemingen in land-en tuinbouw, met als doel opbouw en bescherming van markten voor duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen.


AGRORGANIC biedt specialisaties uiteenlopend van duurzaam, ecologisch bodembeheer tot en met intensieve teeltbegeleiding en van projectmanagement tot en met bedrijfsexploitatie. 

Voor het bereiken van bovengenoemd doel bestaat er een samenwerkingsverband met onafhankelijke, professionele ondernemers/partners die de bedrijfsfilosofie van AGRORGANIC onderschrijven.


AGRORGANIC heeft daarnaast een educatieve en informerende functie voor vakgroepen, onderwijsinstellingen en (internationale) organisaties op het gebied van duurzame, innovatieve landbouw en milieuvraagstukken.


Concreet bestaan de diensten die AGRORGANIC aanbiedt uit een ontwikkeling-adviesfunctie voor ondernemers die duurzame agrarische activiteiten willen ontplooien, en voor de ondernemer die de overgang wil maken naar organische, biologische land-en tuinbouw. Daarnaast ontwikkelt AGRORGANIC in eigen beheer en fungeert het als match-maker in organische productie. Ons werkterrein is veelal gelegen in Europese landen waar bureaucratische obstakels, verouderde bedrijfsstructuren, logistieke problemen en het uitblijven van een continue afzet nog vaak de vooruitgang in land-en tuinbouw belemmeren. Dit zijn zonder uitzondering landen met oude en rijke landbouwtradities.


AGRORGANIC zoekt altijd naar samenwerking met lokale partners voor de opbouw en uitbreiding van duurzame, organische productie. Bewust van het feit dat alleen met respect voor het land en haar bevolking goede zaken gedaan kunnen worden, nemen wij naast het zakelijk doel ook sociale verantwoordelijkheid door het maken van eerlijke prijsafspraken. AGRORGANIC en partners produceren daar waar de klimatologische en geografische omstandigheden het gunstigste zijn en maken geen gebruik van GMO's.