AGRORGANIC

  Development Consultancy Sustainable Agriculture 


AGRORGANIC ontwikkelt en begeleidt duurzaam geleide ondernemingen in land-en tuinbouw, met als doel de opbouw en bescherming van markten voor organische, biologische producten.


AGRORGANIC is actief op het gebied van land-en tuinbouw met specialisaties uiteenlopend van duurzaam bodembeheer tot en met praktische teeltbegeleiding en van projectmanagement tot en met bedrijfsexploitatie. 

Voor het bereiken van bovengenoemd doel bestaat er een samenwerkingsverband met onafhankelijke, professionele ondernemers/partners die de bedrijfsfilosofie van AGRORGANIC onderschrijven.


AGRORGANIC heeft daarnaast een educatieve en informerende functie voor vakgroepen, onderwijsinstellingen en (internationale) organisaties op het gebied van duurzame, innovatieve land-en tuinbouw. In de rubriek "Organische Landbouw" vindt u een uiteenzetting van het landbouw-productiesysteem wat volgens AGRORGANIC de toekomst heeft.   


Diensten die AGRORGANIC aanbiedt in coƶperatie met haar partners zijn een ontwikkeling-en adviesfunctie voor ondernemers die duurzame agrarische activiteiten willen ontwikkelen en/of de overgang willen maken naar biologische, organische land-en/of tuinbouw. Het accent ligt hierbij op landen in centraal Europa en de Balkan. Mogelijkheden tot ondernemen zijn er in diverse landen waar specifieke kennis in combinatie met investeringen gevraagd worden om de land-en tuinbouw op een hoger niveau te brengen. Bureaucratische obstakels, verouderde bedrijfsstructuren, logistieke problemen en het uitblijven van een continue afzet belemmeren nog vaak de vooruitgang in de land-en tuinbouwsector in veel Europese landen. Dit weerhoudt nog veel ondernemers om te investeren in het "oude Europa" ondanks een voldoende aanbod aan productiemiddelen en bereidheid tot samenwerking in landen met oude en rijke landbouwtradities.


AGRORGANIC kent deze landen landen in met name Centraal Europa en zoekt altijd naar samenwerking met lokale partners voor de opbouw en uitbreiding van duurzame, organische productie. Bewust van het feit dat alleen met respect voor het land en haar bevolking goede zaken gedaan kunnen worden, neemt AGRORGANIC naast het zakelijk doel ook sociale verantwoordelijkheid door het maken van eerlijke prijsafspraken en het betrekken van lokale mensen bij de projecten. Agrorganic gelooft daarnaast sterk in de productie van voedsel daar waar de omstandigheden klimatologisch en geografisch het gunstigste zijn en maakt geen gebruik van GMO's.